Kontakt

Przedszkole nr87

ul. Komandorska 77

80-299 Gdańsk

tel. /fax (58) 554-55-88

Administracja

Licznik odwiedzin

Today0
Yesterday61
Week216
Month1411
All19783

Currently are 5 guests and no members online


VCNT - Visitorcounter
 • 0.JPG
 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG

O przedszkolu

 Przedszkole czynne jest codziennie w godzinach od 6.00 do 17.00

Dyrektor Przedszkola Nr 87 przyjmuje interesantów w dniach:
poniedziałek - w godz. 8.oo - 12.oo
wtorek - w godz. 7.3o-12.oo
środa - w godz. 12.oo-16.3o

 

Można również umówić spotkanie

telefonicznie: 58 5545588 lub e-mail:: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


!!! Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu. Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.
Jeżeli dziecko źle się poczuje natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego prosimy aby numery Waszych telefonów którymi dysponujemy były stale aktualne !!

 

REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW

      PT. „ Wiosna wokół nas”

ORGANIZATOR

Przedszkole nr 87 w Gdańsku

ul. Komandorska 77

80- 299 Gdańsk

tel. 058 554 55 88

 • Konkurs plastyczny ma charakter międzyprzedszkolny.
 • Celem konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej dzieci

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Prosimy o indywidualne, samodzielne wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej o formacie A4 lub A3.
 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4- latków oraz 5 i 6- latków.
 • Każda placówka może przesłać maksymalnie 4 prace konkursowe z każdej kategorii wiekowej  (4 prace z grup 3-4-latków oraz 4 prace z grup 5-6-latków).
 • Na odwrocie pracy należy podać drukowaną informację, zawierającą: imię, nazwisko i wiek dziecka, adres i telefon przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela, pod opieką którego praca została wykonana. Zestaw prac wysłanych przez przedszkole, powinien zawierać zbiorczą listę autorów
 • Organizator nie odsyła prac konkursowych i zastrzega sobie wszelkie prawa do nich.
 • Adres, pod który należy nadsyłać prace:

Przedszkole nr 87

ul. Komandorska 77

80-299 Gdańsk- Osowa

tel. do Przedszkola nr 87

58 554 55 88

 • Termin nadsyłania prac upływa z dniem 09-05-2014r.
 • Laureatów wyłoni komisja powołana przez organizatorki konkursu                                  
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora:

                  www.przedszkole87osowa.pl

 • Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników oraz podziękowania dla przygotowujących ich nauczycieli.

 

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych                   w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

 

Strona internetowa dla rodziców dostępna od 02 kwietnia 2014 r.:                                

https://www.edu.gdansk.pl

U W A G A

·           Na rok szkolny 2014/2015 Gdańsk przeprowadza wspólną rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerówek”) w szkołach podstawowych

 

·           NABÓR DO NOWEJ SZKOŁY, ul. Azaliowa 18 w Karczemkach

Operator z chwilą zarejestrowania placówki wystąpi o nadanie obwodu szkole przy ul. Azaliowej 18 w Karczemkach. Do tego czasu rodzice zapisują swoje dzieci zgodnie z obwodem w którym mieszka dziecko lub zgodnie z wyborem szkoły. Wybrany dzierżawca obiektu będzie prowadził od 2.04. punkt informacyjno-konsultacyjny. Informacje                   o miejscu działania punktu dostępne będą na stronie Miasta od 2.04.

 

·           O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!

 

·           Dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych                    w szkołach podstawowych  – rodzice dzieci już uczęszczających do placówek NIE LOGUJĄ SIĘ DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO, a jedynie składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej. Deklaracje należy złożyć do dnia 26 marca 2014 do godz. 12.00 (formularz deklaracji jest dostępny w każdej placówce)

 

·           3 lata - minimalna granica wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji (dziecko w roku kalendarzowym 2014 musi mieć ukończone 3 lata)

 

Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

I. Przebieg rekrutacji:

1.   Etap wstępny – informator

Od dnia 2 kwietnia 2014 r. na stronie internetowej dla rodziców dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert placówek (dane teleadresowe, oferta edukacyjna, opis placówki).

 

UWAGA RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA GMINĄ GDAŃSK

Prowadzenie przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Gdańsk jest zadaniem własnym gminy, dlatego do gdańskich placówek przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci mieszkańców Gdańska.        

Rekrutacja dzieci spoza Gminy Gdańsk możliwa będzie, w przypadku pojawienia się wolnych miejsc, od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.

W powyższym terminie Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Gdańsk wypełnioną Kartę Zapisu dziecka do placówki składają w wybranym przedszkolu/szkole podstawowej.

 

UWAGA RODZICE DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się, inaczej niż w latach ubiegłych, w systemie elektronicznym. Gdańsk przygotował szeroką ofertę edukacyjną dla dzieci potrzebujących specjalistycznej opieki. Oferta będzie dostępna w systemie elektronicznej rekrutacji. Dodatkowych informacji na temat oferty wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej udziela dyrektor placówki.

2.   Wypełnianie Kart Zapisu dziecka do placówki 

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych trwa od 2 kwietnia od godz. 9.00 do 16 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie Kart Zapisu dziecka do placówki. Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są DZIECI KONTYNUUJĄCE, KTÓRYCH RODZICE DO DNIA 26 MARCA ZŁOŻYLI W PLACÓWCE DEKLARACJĘ KONTYNUACJI.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Karty Zapisu dziecka  do placówki. W Karcie Zapisu rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek (a w każdej z nich tylko i wyłącznie jedną grupę).

 

         Istnieją dwa sposoby składania podań przez rodziców:

 

a)    Rodzic wypełnia Kartę Zapisu elektronicznie poprzez stronę internetową: https://www.edu.gdansk.pl, drukuje ją i podpisuje, a następnie udaje się do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia Karty Zapisu. W przedszkolu/szkole rodzic otrzymuje potwierdzenie złożenia Karty. 

         W przypadku braku dostępu do komputera i Internetu, na terenie Miasta Gdańska można skorzystać z bezpłatnych „Furtek internetowych”, które znajdują się w niżej wymienionych miejscach:

- Urząd Miejski w Gdańsku – ul. Partyzantów 74  

- Urząd Miejski w Gdańsku – ul. Wilanowska 2A  

- siedziba Rady Osiedla Strzyża - ul. Ks. Sychty 12/14

- „Dworek Artura” – Gdański Archipelag Kultury – ul. Dworcowa 9

- „Projektornia” – Gdański Archipelag Kultury – ul. Dworska 29 a

- „Wyspa Skarbów” – Gdański Archipelag Kultury – ul. Turystyczna 3

- Stowarzyszenie „Nowy Port Sztuki” – ul. Wyzwolenia 49

 

b)   Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierową Kartę Zapisu (można ją otrzymać w każdym przedszkolu/szkole) i udaje się do placówki pierwszego wyboru, gdzie do systemu Kartę Zapisu wprowadzi Dyrektor przedszkola/szkoły.

 

3.   Potwierdzanie podania przez rodzica w placówce pierwszego wyboru

Podanie rodzica wypełnione za pośrednictwem strony internetowej  jest zapisane w systemie. Rodzic z wersją papierową podania musi koniecznie udać się osobiście do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru i potwierdzić Kartę Zapisu najpóźniej do 16 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00.

4.   Rekrutacja automatyczna

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają w karcie zapisu kryteria, które spełnia ich dziecko).

5.   Wyniki rekrutacji oraz listy dzieci zakwalifikowanych do placówek

 

W dniu 25 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00 placówki ogłaszają listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa sposoby:

l  w placówce pierwszego wyboru – lista dzieci zakwalifikowanych                                       i niezakwalifikowanych

l  logując się na stronie internetowej dla rodziców

6.   Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola, to rodzic w terminie od 28 kwietnia  od godz. 9.00 do 14 maja 2014 r. do godz. 17.00 musi udać się do tej placówki i potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie umowy (w przedszkolu) lub oświadczenia woli podjęcia nauki               w szkole (w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej). Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego                    w szkole podstawowej. Listy dzieci przyjętych do placówek zostaną opublikowane 16 maja od godz. 13.00.

7.   Informator o wolnych miejscach w przedszkolach

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą złożyć Kartę Zapisu w placówce, która ma wolne miejsca. Pomocą w szukaniu wolnego miejsca będzie Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od 19 maja 2014 r. od godz. 13.00, gdzie na bieżąco będzie wyświetlany aktualny stan wolnych miejsc w placówkach. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w placówkach. Od 19 maja od godz. 08.00 do 31 sierpnia 2014 r. placówki (w przypadku wolnych miejsc) przyjmują dzieci nie przyjęte a zamieszkałe w Gdańsku, a od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. dzieci spoza Gminy Gdańsk.

 

II. Kryteria naboru dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące na terenie miasta Gdańsk:

Kryteria ustawowe (zgodne z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r.)

 

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje                i więcej dzieci)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

(wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 1)

 

32 pkt

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

32 pkt

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,       z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

32 pkt

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,       z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

32 pkt

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,       z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

32 pkt

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 2)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

32 pkt

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9.06.011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154               i 866)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

32 pkt

 

Kryteria dodatkowe (obowiązujące w przedszkolach na terenie miasta Gdańsk, określone przez dyrektorów przedszkoli oraz dyrektorów  szkół podstawowych w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gdańska – Zarządzenie nr 195/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 lutego                   2014 r.)

 

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

dziecko obojga rodziców pracujących /rodziców studiujących /uczących się w systemie dziennym

Zaświadczenie z zakładu pracy/z uczelni

8 pkt

2.

dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru 

-

4 pkt

3.

dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami) - kryterium dotyczące tylko przedszkoli

-

2 pkt

4.

dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi kryterium dotyczące tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

 

Oświadczenie o zamieszkaniu             (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania) – zał. nr 3

16 pkt

 

Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z Kartą Zapisu.

Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  z dnia 6 grudnia 2013 r. oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może podjąć działania mające na celu potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz                 w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium.

Rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkola przysługuje prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dzieci, które mają obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego (pięciolatki i sześciolatki urodzone w II połowie 2008 r.) nie zostaną przyjęte do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, Prezydent Miasta wskaże rodzicom miejsce realizacji tego obowiązku.

 

 

 Harmonogram dyżurów gdańskich przedszkoli w okresie lipiec – sierpień 2014 r.

 

 

Dzielnica

Placówka

Adres

Telefon

Termin dyżuru

PRZYMORZE

MAŁE

Przedszkole Nr 49

Ul. Śląska 35a

553-30-22

18.08 – 29.08.2014 r.

Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”

Ul. Arkońska 25

558-55-65

01.07 – 31.07.2014 r.

 

 

PRZYMORZE

WIELKIE

Przedszkole Nr 48

Ul. Tysiąclecia 13

553-23-11

REMONT

Przedszkole Nr 51

Ul. Piastowska 102

553-24-11

01.08 – 14.08.2014 r.

Przedszkole Nr 54

Ul. Piastowska 92b

557-24-12

16.07 – 31.07.2014 r.

Przedszkole Nr 34

Ul. Jagiellońska 12

553-04-21

01.07 – 15.07.2014 r.

Przedszkole Nr 57

Ul. Kołobrzeska 71

553-19-22

16.07 – 31.07.2014 r.

Przedszkole Nr 59

Ul. Obrońców Wybrzeża 14

553-20-18

01.08 – 14.08.2014 r.

ŻABIANKA-

JELITKOWO

OLIWA

Przedszkole Nr 60

Ul. Gospody 19

556-20-49

01.07 – 16.07.2014 r.

Przedszkole Nr 64

Ul. Gospody 20

557-96-25

17.07 – 31.07.2014 r.

Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Delfinek”

Ul. Pomorska 19

557-98-88

01.07 – 31.07.2014 r.

Przedszkole Nr 12

Ul. Czyżewskiego 12b

559-79-95

01.07 – 11.07.2014 r.

Przedszkole Nr 39

Ul. Opacka 12a

552-17-49

14.07 – 25.07.2014 r.

OSOWA

Przedszkole Nr 87

Ul. Komandorska 77

554-55-88

01.07 – 18.07.2014 r.

VII DWÓR

Przedszkole Nr 42

Ul. Michałowskiego 28

556-60-71

01.07 – 11.07.2014 r.

 
 
 
WRZESZCZ

Przedszkole Nr 4

Ul. Do Studzienki 36

341-29-14

18.08 – 29.08.2014 r.

Przedszkole Nr 7

Ul. Zator Przytockiego 7

341-38-94

01.07 – 15.07.2014 r.

Przedszkole Nr 15

Ul. Waryńskiego 36

341-04-09

REMONT

Przedszkole Nr 28

Ul. Gołębia 5

341-24-65

REMONT

Przedszkole Nr 33

Ul. Klonowicza 33

341-34-92

01.08 – 14.08.2014 r.

Przedszkole Nr 52

Ul. Jaśkowa Dolina 12

341-11-81

18.08 – 29.08.2014 r.

BRĘTOWO

Przedszkole Nr 43

Ul. M. Słabego 2

349-65-16

01.07 – 11.07.2014 r.

Niepubliczne Wesołe Przedszkole

Ul. M. Słabego 6

0788 65 36 90

01.07 – 31.08.2014 r.

Strzyża

Przedszkole Nr 17

Ul. Glinki 7

341-29-56

18.08 – 29.08.2014 r.

 

Przedszkole Nr 81

Ul. Krzyżanowskiego 2

346-11-38

14.07 – 31.07.2014 r.

 

ZASPA

MŁYNIEC

Przedszkole Nr 63

Ul. Pilotów 15

556-66-71

REMONT

Przedszkole Nr 66

Ul. Startowa 27

556-69-03

17.07 – 31.07.2014 r.

Przedszkole Nr 86

Ul. Dywizjonu 303 27

557-32-35

01.07 – 15.07.2014 r.

ZASPA

ROZSTAJE

Przedszkole Nr 5

Ul. Burzyńskiego 10a

346-56-64

01.08 – 14.08.2014 r.

Przedszkole Niepubliczne „Trzynastka”

Ul. Startowa 9

556-58-00

01.08 – 31.08.2014 r.

Przedszkole Nr 62

Ul. Rzeczypospolitej 5

556-42-99

18.08 – 29.08.2014 r.

Przedszkole Nr 88

Ul. Meissnera 13

346-71-28

REMONT

BRZEŹNO

Przedszkole Nr 67

Ul. Dworska 14

343-56-42

01.07 – 15.07.2014 r.

Przedszkole Nr 44

Ul. Krasickiego 10

522-12-91

18.08 – 29.08.2014 r.

NOWY PORT

Przedszkole Nr 1

Ul. Władysława IV 14

346-49-59

REMONT

Przedszkole Nr 23

Ul. Wolności 26

346-49-49

REMONT

 

PIECKI MIGOWO

MORENA

Przedszkole Nr 84

Ul. Burgaska 5

348-56-63

01.08 – 14.08.2014 r.

Przedszkole Nr 74

Ul. Magellana 3

347-94-06

16.07 – 31.07.2014 r.

Przedszkole Nr 75

Ul. Wileńska 62

347-68-93

01.07 – 15.07.2014 r.

Przedszkole Niepubliczne „Na Wzgórzu”

Ul. Czecha 3

348-75-76

01.07 – 25.07.2014 r.

11.08.- 31.08.2014 r.

SUCHANINO

Przedszkole Nr 21

Ul. Mozarta 33

302-28-71

01.07 – 14.07.2014 r.

Przedszkole Nr 73

Ul. Czajkowskiego 1

302-23-40

18.08 – 29.08.2014 r.

SIEDLCE

Przedszkole Nr 2

Ul. Malczewskiego 31

302-14-72

01.07 – 11.07.2014 r.

Przedszkole Nr 22

Ul. Kartuska 104a

302-00-08

01.07 – 11.07.2014 r.

 

 

 

 

ŚRÓDMIEŚCIE

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Kraina Tęczy”

Ul. Ławnicza 1 / 2

301-53-91

01.07 – 31.07.2014 r.

Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka

Ul. Bednarska 22

301-42-58

01.07 – 08.08.2014 r.

Przedszkole Nr 31

Ul. Krowoderska 8

301-53-69

01.08 – 14.08.2014 r.

Przedszkole Nr 32

Ul. Świętojańska 26

301-21-79

01.07 – 11.07.2014 r.

Przedszkole Nr 35

Ul. Wałowa 36

301-23-44

18.08 – 29.08.2014 r.

Przedszkole Nr 41

Ul. Głęboka 19

301-78-24

16.07 – 31.07.2014 r.

Niepubliczne Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką”

Ul.  Pachołów 1

301-85-59

01.07 – 31.07.2014 r.

Gdańskie Przedszkole Lingwista

Ul. Św. Barbary 1

303-30-33

01.07 – 31.07.2014 r.

Przedszkole Nr 46

Ul. Szuwary 2

301-25-28

01.07 – 11.07.2014 r.

STOGI-

PRZERÓBKA

Przedszkole Nr 16

Ul. Rozłogi 13

307-30-76

18.08 – 29.08.2014 r.

Przedszkole Nr 20

Ul. Lenartowicza 21

304-39-34

REMONT

Przedszkole Nr 58

Ul. Szpaki 2

307-31-34

01.07 – 11.07.2014 r.

WYSPA SOBIESZEWSKA

Przedszkole Nr 61

Ul. Tęczowa 6

308-00-64

18.08 – 29.08.2014 r.

 

 

ORUNIA -

ŚW. WOJCIECH

LIPCE

Przedszkole Nr 9

Ul. Nowiny 2

309-48-22

18.08 – 29.08.2014 r.

Przedszkole Nr 11

Ul. Raduńska 54

309-49-60

01.08 – 14.08.2014 r.

Niepubliczne Przedszkole „Krasnal”

Ul. Żuławska 108

309-04-17

01.07 – 31.07.2014 r.

Przedszkole Nr 24

Trakt Św. Wojciecha 320

309-05-95

01.07 – 15.07.2014 r.

Przedszkole Niepubliczne „Parkowe Wzgórze”

Ul. 3 Brygady Szczerbca 5

306-94-94

01.08 – 31.08.2014 r.

Przedszkole Nr 71

Ul. Diamentowa 13a

309-44-14

16.07 – 31.07.2014 r.

CHEŁM -

GDAŃSK POŁUDNIE

Przedszkole Niepubliczne „Radosny Zakątek”

Ul. Chałubińskiego 18

302-87-28

01.07 – 08.08.2014 r.

Przedszkole Nr 85

Ul. Chałubińskiego 15

302-89-18

01.07 – 18.07.2014 r.

UJEŚCISKO

Przedszkole Niepubliczne „Piotruś Pan”

Ul. Piotrkowska 35 b

509-807-644

606-703-011

01.07 – 31.08.2014 r.

 

Przedszkole Niepubliczne „Cogito”

Ul. Nieborowska 6

519-785-740

01.07 – 31.07.2014 r.

JASIEŃ

Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Językowe

Ul. Pólnicy 26

322-10-72

01.07 – 25.07.2014 r.

18.08 – 29.08.2014 r.

KOKOSZKI

Przedszkole Nr 8

Ul. Fundamentowa 8

349-51-26

01.07 – 11.07.2014 r.

 

 

 

Zapisu dziecka do przedszkola na okres wakacyjny rodzice dokonują w terminie od 5 maja 2014 r. bezpośrednio u dyrektora wybranego przedszkola. Umowę na ten okres  rodzice podpisują najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

Dzieci przyjmowane są do wybranego przedszkola w miarę wolnych miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.